KÄYTTÖEHDOT

PALVELUN KUVAUS

Blancosoft Oy:n tuottaman välityspalvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Palvelu sijaitsee osoitteessa lohikeskuskotka.fi. Kotkan kalastuslupien välityspalvelu (myöhemmin: ”palvelu”) koostuu tietoa sisältävistä sivuista sekä verkkokaupasta. Palvelun pääkieli on Suomi ja kaikki muut palvelussa esiintyvät kielet ovat käännöksiä. Käännöksissä saattaa esiintyä puutteita tai virheitä.

Tiettyjen palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Niissä sivuston palveluissa joihin rekisteröidytään on lisäksi erillisiä, tuotekohtaisia ehtoja esim. lupatuotteiden ehdot, ja peruutusehdot, joihin palvelun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa ja hyväksyy näitä palveluja käyttäessään ja tuotteita tilatessaan itseään sitovaksi. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelussa on maksullisia ja ilmaisia osia.


KÄYTTÖOIKEUS PALVELUN AINEISTOON

Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osia ilman Blancosoft Oy:n lupaa. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Blancosoft Oy:lle ja / tai sen yhteistyökumppaneille. lohikeskuskotka.fi-välityspalvelu kaikkine osineen on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti.

Kaikki asiakkaan toimittama / tuottama aineisto lohikeskuskotka.fi sivustolle on Blancosoft Oy:n ja sen asiakkaiden (Kalastuslupien myyjät) käytettävissä markkinointiin tai muihin tarkoituksiin.


PALVELUN KÄYTTÖRAJOITUS

Alle 18-vuotiailla tai muulla vajaavaltaisella käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä tilauksia, sopimuksia, hakemuksia tai muita oikeustoimia palvelussa ilman huoltajan lupaa. Sivustolla oleva Oma tili on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää vain yhden henkilön ostoksiin lohikeskuskotka.fi sivustolla.


REKISTERÖITYMINEN

Käyttäjä antaa voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja määrittelee salasanan tai käyttää valmiiksi määriteltyä salasanaa palvelussa luvan ostamisen yhteydessä. Tili on henkilökohtainen eikä sitä saa käyttää lupien ostamiseen muille henkilöille. Käyttäjä voi käyttää samoja tunnuksia jatkossa tai vaihtaa ne omatoimisesti. Kaikki salasanat ovat suojattuja. Käyttäjä vastaa itse siitä, että salasana pysyy vain hänen omassa tiedossaan. Käyttäjä vastaa kaikesta sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä voi muuttaa itse tietojaan omalla tilillään.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietojen käsittely on selostettu myöhemmin tässä dokumentissa, rekisteriselosteessa.


TIETOTURVA MAKSULIIKENTEESSÄ

Pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja ei tallenneta missään vaiheessa Blancosoft Oy:n palvelimelle, vaan maksaminen ja maksutapahtumaan liittyvien tietojen välittyminen tapahtuu pankin tai Luottokunnan SSL-salatun käyttöliittymän kautta.


PALVELUN TUOTTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN

Blancosoft Oy:llä on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, sisältöä, palveluaikoja sekä muita palvelun osia. Blancosoft Oy pyrkii tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Blancosoft Oy:n lohikeskuskotka.fi välityspalvelussa on linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille hyväksyt myös, että sivut eivät ole Blancosoft Oy:n hallinnassa. Blancosoft Oy ei vastaa palvelunsa kautta saavutettavien muiden palvelujen toimittajien sivustojen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Blancosoft Oy ei takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Blancosoft Oy ei vastaa järjestelmän ylikuormittumisesta johtuneista toimintahäiriöistä. Blancosoft Oy:llä on milloin tahansa oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.


VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Blancosoft Oy ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Blancosoft Oy ei vastaa myöskään kirjoitusvirheistä tai käännösvirheistä tai myyjien antamista virheellisistä tiedoista, joita sivuilla saattaa esiintyä. Blancosoft Oy:llä on kaikki oikeudet muuttaa sivujen sisältöä.


SOVELLETTAVA LAKI

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Tuotteiden myyjiin (esim. kalastusyhdistys) kohdistuvissa oikeustapauksissa sovelletaan tuotteen myyjän maan lakia.


EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Välityspalvelussa käytetään evästeitä, joista osa liittyy verkkopalvelun toiminnallisuuksiin ja osa verkkopalvelun käytön mittaamiseen ja tilastointiin. Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Julkaisujärjestelmä käyttää istunnon ylläpitoon evästettä. Verkkopalvelun käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Palvelun käytöstä kerätään seuraavat tilastolliset tiedot: kokonaiskävijä- ja sivunkatselumäärät, istuntojen määrät ja keskimääräiset kestot, palaako kävijä sivuille vai tuleeko hän sivuille ensimmäistä kertaa, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut, käytetyimmät hakusanat, suosituimmat sivut, käytetyt päätelaitteet, selainversiot ja yleisimmät palveluntarjoajat. Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa. Käytön seuranta perustuu Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään Google Universal Analytics ohjelmistoa (lisätietoja support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&topic=2790009).

Verkkopalveluun on upotettu näkymiä kolmannen osapuolen verkkopalveluista, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä.


KÄYTTÖEHTOJEN VOIMAANTULO JA MUUTTAMINEN

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan siitä hetkestä kun käyttäjä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi ja ovat voimassa toistaiseksi. Blancosoft Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden www-palvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Näiden käyttöehtojen päivityksellä ei ole vaikutusta ennen päivitystä verkkokaupassa tehtyjen sopimusten ehtoihin, joihin sovelletaan sopimuksentekohetkellä voimassa olleita ehtoja.


SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa sopimuksen. Käyttäjä irtisanoo sopimuksen pyytämällä Blancosoft Oy:tä poistamaan yhteystietonsa palvelusta. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei vapauta käyttäjää palveluiden tai suoritusten maksuista, joita koskeviin velvoitteisiin käyttäjä on sitoutunut ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Blancosoft Oy:llä on aina halutessaan oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Blancosoft Oy ilmoittaa lopettamisesta tai keskeyttämisestä etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.


REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi
Blancosoft Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin www-osoite
lohikeskuskotka.fi

Rekisterinpitäjä

Blancosoft Oy
Ulpukkapolku 13
48310 Kotka
Y-tunnus: 2606619-8


REKISTERIÄ HOITAA

Blancosoft Oy:n asiakaspalvelu.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Palvelun asiakkaan henkilötiedot rekisteröidään Blancosoft Oy:n asiakastietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on lupatuotteiden kaupasta syntyvä asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä palvelun toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Käyttötutkimuksissa asiakasrekisterin tietoja käytetään vain siten, ettei yksittäistä käyttäjää voida tunnistaa. Henkilötietoja voidaan käsitellä yksin tai yhdessä Blancosoft Oy:n muiden henkilörekisterien tietojen kanssa.

Henkilötietojen muuttaminen ja poistaminen tehdään ottamalla yhteys Blancosoft Oy:n asiakaspalveluun. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen. Tarkastamispyynnöt tulee toimittaa aina kirjallisena sekä allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen. Puhelimitse, sähköpostilla toimitettuja tai allekirjoituksettomia tarkastuspyyntöjä ei käsitellä. Käyttäjän tili ja rekisteritiedot poistetaan automaattisesti jos käyttäjä ei ole kirjautunut sivustolle neljään vuoteen.


Rekisterin tietosisältö (pakolliset merkitty *)

*Etunimi, *Sukunimi, *Lähiosoite, *Postinumero ja –toimipaikka, *Maa, *Puhelinnumero, * Sähköpostiosoite

Asiakkailta pakollisena kerätään myös salasana, jonka asiakas määrittelee itse rekisteröitymishetkellä tai käyttää ehdotettua salasanaa.


REKISTERIN SUOJAUS

Blancosoft Oy:n asiakasrekisteriä saavat käyttää vain ne henkilöt, joiden toimenkuvan kannalta se on tarpeellista. Blancosoft Oy:llä ja välityspalvelun kauppiailla on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.


TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja voidaan käyttää suoramainonnassa, etämyynnissä ja muussa suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa, mikäli asiakas ei ole kieltänyt rekisterinpitäjää luovuttamasta tietoja. Markkinointikiellon voi määritellä henkilökohtaisista tili-asetuksista.


EHDOT KALASTUS- JA METSÄSTYSLUPIIN

Kalastus- ja metsästysluvat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi palauttaa eikä niitä voida antaa kolmannelle henkilölle. Luvan omistaja on vastuussa luvan oikeasta käytöstä ja on velvollinen noudattamaan sääntöjä, jotka on asetettu myyjän tai aluehallinnon toimesta. Asiakas on vastuussa oikean tyyppisen luvan hankkimisesta. Palvelun avulla asiakas voi ostaa kaiken tyyppisiä lupia, mutta asiakas on henkilökohtaisesti vastuussa oikean tyyppisen luvan käyttämisestä ja ostamisesta.

Huomaa, että erityyppiset luvat ovat eri hintaisia, eikä niitä voi vaihtaa suoraan toisen tyyppiseen lupaan. Jos ostat vahingossa väärän luvan, ota heti yhteyttä myyjään, jos käytät vääriä lupatyyppejä tarkoituksellisesti, sillä voi olla joitain tai kaikkia seuraavista seuraamuksista:

  • Voit joutua syytteeseen metsästykseen tai kalastukseen ilman voimassa olevaa lupaa
  • Hyvitystä vääristä luvista ei saa missään olosuhteissa
  • Palvelun käyttöoikeus voidaan poistaa pysyvästi
  • Oikeus ostaa alueelle lupia voidaan poistaa pysyvästi
  • Jäsenyytesi voidaan peruuttaa pysyvästi (jos sinulla on jäsenyyksiä)

TUOTTEIDEN PALAUTUKSET JA HYVITYKSET

Kalastusluvat ovat henkilökohtaisia ja niitä ei hyvitetä asiakkaalle. Kaikki muut tuotteet voidaan palauttaa 14 päivän kuluessa ostosta. Jos asiakas haluaa saada hyvityksen, asiakkaan on otettava yhteyttä myyjään. Kerro myyjälle seuraavat tiedot: ostopäivä, tilausnumero ja yhteystietosi. Kaikista palautuksista veloitetaan käsittelymaksu, joka on 10% tilauksen kokonaishinnasta tai vähimmäismaksu 10 €.


VELVOLLISUUS NOUDATTAA SÄÄNTÖJÄ JA TEHDÄ SAALISRAPORTTI

Jotkut alueet saattavat velvoittaa sinua noudattamaan tietyn tyyppisiä sääntöjä (esim. kalastussääntöjä), ja on aina asiakkaan vastuulla olla tietoinen ja noudattaa annettuja sääntöjä. Yksi yleisimmistä velvollisuuksista on tehdä saalisilmoitus. Mikäli saalisilmoitus on pakollinen ja kieltäytyy noudattamasta sääntöjä tai laiminlyö velvollisuutensa, käyttäjää voidaan estää ostamasta lupia alueelle tulevaisuudessa. Jos et noudata myyjän tai alueen hallitsijan asettamia sääntöjä, sillä voi olla seurauksia jotka on mainittu kohdassa: Ehdot kalastus- ja metsästyslupiin.