KORKEAKOSKEN HEITTOLAITURIN YLEISSÄÄNTÖ

 1. Tämä yleissääntö koskee kaikkea kalastusta Korkeakosken heittolaiturilla. Kalastus on sallittua kaikille halukkaille tässä esitetyin ehdoin ja rajoituksin. Yleissäännön lisäksi kalastajien tulee kalastustavasta riippuen noudattaa joko heittokalastussääntöä tai siiankalastussääntöä.
 2. Kalastuksen järjestelyistä, toteutuksesta ja valvonnasta vastaavat Korkeakoskenalusen kalastusyhtymän hoitokunta sekä sen ja Kotkan kaupungin asettamat kalastuksenvalvojat.
 3. Jokainen henkilö liikkuu ja kalastaa alueella omalla vastuullaan ja on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Heittolaiturin sekä sen taukokatoksien käyttö on sallittu vain kalastajille. Kalastuksenvalvojilla on oikeus poistaa alueelta päihtynyt tai häiritsevästi käyttäytyvä henkilö.
 4. Heittolaiturin kalastuslupa oikeuttaa kalastukseen vain vapakalastusvälineillä siihen varatulla laiturilla. Kalastuslupa on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Heittolaiturille myydään kahdentyyppisiä kalastuslupia; heittokalastuslupia ja siiankalastuslupia.
 5. Kalastaessa on jokaisella oltava mukanaan tosite maksetusta heittolaiturin kalastusluvasta. Lisäksi kaikilla 18 – 64 -vuotiailla tulee olla mukana tosite voimassaolevasta valtion kalastonhoitomaksusta. Pyydettäessä tositteet on esitettävä kalastuksenvalvojalle.
 6. Heittolaiturille myytävät kalastusluvat ja hinnat:
  • 6 tunnin heittokalastuslupa klo 07.00 ja klo 19.00 välille 15 euroa. Lupa on voimassa päivisin 6 tunnin ajan luvan ostamishetkestä, klo 07.00 ja 19.00 välisenä aikana (lupa päättyy aina viimeistään klo 19.00).
  • 12 tunnin heittokalastuslupa, 20 euroa. Luvan alkamisajan kalastaja määrittelee itse lupaa ostaessaan.
  • Kaksi (2) alle 12 -vuotiasta saa kalastaa ilmaiseksi heittokalastusluvan ostaneen aikuisen valvonnassa ja vastuulla. Alle 18 -vuotiaat saavat heittokalastusluvat puoleen hintaan.
  • 10 tunnin siiankalastuslupa, 15 euroa
   Lupa on voimassa klo 07.00 ja 17.00 välisenä aikana. Lupaa myydään ainoastaan siiankalastuskaudella.
 7. Kalastuslupahinnat sisältävät arvonlisäveron.
 8. Heittolaiturin tapahtumista ilmoitetaan erikseen alueen ilmoitustauluilla ja sosiaalisessa mediassa.
 9. Tutustu sääntöihin ennen kalastuksen aloittamista. Sääntöjen rikkominen johtaa kalastusluvan menettämiseen ja määräaikaiseen kalastuskieltoon.
 10. Hoitokunta varaa oikeuden muuttaa lupa-ajanjaksoja sekä hintoja myös kesken kauden.

KORKEAKOSKENALUSEN KALASTUSYHTYMÄ
Hoitokunta

KORKEAKOSKEN HEITTOKALASTUSSÄÄNTÖ

 1. Tämä sääntö koskee kalastusta heittokalastusluvalla.
 2. Alueella kalastus on sallittua ainoastaan siihen tarkoitukseen tehdyltä heittolaiturilta. Kalastus on kiellettyä heittolaiturin yläosan aidatulla alueella ja välikatoksen terassilta.
 3. 1.7. – 30.9. viikkorauhoitus ajalla sunnuntai klo 18.00 – tiistai klo 12.00. Heittolaituri on suljettu ja kalastus kiellettyä, tälle ajalle ei myydä kalastuslupia.
 4. 1.10. – 30.11. välisenä rauhoitusaikana kaikki lohet ja rasvaevälliset taimenet tulee vapauttaa välittömästi takaisin jokeen tai erikseen niille järjestettyihin keräily-/ elvytysaltaisiin.
 5. Rasvaevällinen lohi ja rasvaevällinen taimen on rauhoitettu ja vapautettava välittömästi takaisin jokeen.
 6. Rasvaeväleikatun, yli 50cm mittaisen, kirkkaan nousutaimenen saaliiksi ottaminen on sallittua ympäri vuoden.
 7. Kalastuslain mukainen saaliskiintiö on kaksi (2) lohta/kalenterivuorokausi/hlö.
 8. Alamitat: rasvaeväleikattu lohi 60cm, rasvaeväleikattu taimen 50 cm, kuha 42 cm, harjus 40cm.
 9. Heittolaiturin saaliskiintiöön kuuluvat: rasvaeväleikattu lohi, rasvaeväleikattu taimen, kirjolohi ja siika.
 10. Saaliskiintiö 12 tunnin mittaisella heittokalastusluvalla enintään kolme (3) saaliskiintiöön kuuluvaa kalaa, joista kaksi (2) saa olla rasvaeväleikattua lohta tai rasvaeväleikattua taimenta. Kalastus 12 tunnin kalastusluvalla voi jatkua kiintiön täytyttyä pyydä ja päästä -kalastuksena (C&R) luvan voimassaoloajan mukaisesti.
 11. Saaliskiintiö 6 tunnin mittaisella heittokalastusluvalla on yhden kalenterivuorokauden aikana enintään kaksi (2) saaliskiintiöön kuuluvaa kalaa, joista toinen saa olla rasvaeväleikattu lohi tai rasvaeväleikattu taimen. 6 tunnin kalastuslupa päättyy, kun kalastaja on ottanut luvan oikeuttaman määrän kaloja.
 12. Kalan tahallinen ulkoapäin tartuttaminen (rokastus, viistätys jne.) on kiellettyä. Muualta kuin suusta kiinni jäänyt kala on vapautettava välittömästi takaisin jokeen. Tämä koskee kaikkia kalalajeja.
 13. Vapautettava kala elvytettävä kunnolla ennen laskemista takaisin jokeen. Pidä kalaa käsin hellävaroen kokonaan vedessä uintiasennossa, pää ylävirtaan päin, kunnes kala osoittaa elpymisen merkkejä ja lähtee itse uimaan. Vaikkei kala osoittaisi elpymisen merkkejä, on se vapautettava. Myös vahingoittunut kala on vapautettava. Muualta kuin suusta tarttuneen, alamittaisen, rasvaevällisen tai kalastussäännöllä muutoin rauhoitetun kalan tappaminen tai hallussapito johtaa välittömästi kalastusluvan menettämiseen ja määräaikaiseen kalastuskieltoon.
 14. Talvikon tappaminen on kiellettyä.
 15. Heittokalastuksessa kaikenlaisten luonnollisten ja keinotekoisten syöttien käyttö vieheen koukussa on kiellettyä.
 16. Saaliin verestys ja perkaus suoritetaan ainoastaan tarkoitukseen osoitetuilla paikoilla. Perkuujätteiden käsittelyssä on noudatettava annettuja ohjeita.
 17. Kalastaja ei saa varata samaa heittopaikkaa 20 minuuttia kauempaa, jos paikalle on tulossa muita kalastajia. Heittopaikan varaaminen on kiellettyä, samoin vavan tai varusteiden jättäminen laiturille. Vavat ja varusteet säilytetään niille varatuilla paikoilla katosten lähellä.
 18. Jokainen kalastaja on velvollinen ilmoittamaan saalistietonsa alueen saalispäiväkirjaan. Myös suusta kiinni olleet ja vapautetut lohet ja taimenet, myös alamittaiset, tulee merkitä saalispäiväkirjaan.

Rajoitukset

 1. Perhoa käytettäessä suurin sallittu koukkukoko kolmihaarakoukuissa on nro 6. Yksihaarakoukuissa koukun kidan leveys enintään 12 mm, kaksihaarakoukussa enintään 8 mm.
 2. Ajalla 1.7. – 31.8. putkiperhossa ainut sallittu koukkutyyppi on kidaltaan max 12mm 1-haarakoukku.
 3. Muissa vieheissä suurin sallittu koukkukoko on nro 2.
 4. Heittopainon kanssa kalastettaessa pyydyksenä on sallittua käyttää vain yhtä (1) viehettä tai perhoa kerrallaan.
 5. Heittokalastuksessa pääsiimana on käytettävä monikuitusiimaa, jonka vetolujuus heittopainoa käytettäessä on vähintään 20 kg.
 6. Jotta paino ei irtoaisi heitossa, tulee painosiiman olla samaa tai samanvahvuista monikuitusiimaa.
 7. Heittopainon suurin sallittu paino on 70g.
 8. Heittoa ei saa suunnata kohti tehdasrakennuksia tai ihmisiä. Kalastaja on aina vastuussa omasta heitostaan ja sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Suositukset

 1. Vapauta kutuasuinen kala.
 2. Käytä heittopainona teräspainoja, älä lyijyä.
 3. Ota kalastaessasi myös muut kalastajat huomioon. Anna alapuolellasi kalastavan heittää ensin ja vältä ylävirtaan heittämistä, jos lähelläsi ylävirran puolella on muita kalastajia. Näin vältät tarpeettomia siimasotkuja.
 4. Tämä heittokalastussääntö on voimassa toistaiseksi.

KORKEAKOSKENALUSEN KALASTUSYHTYMÄ
Hoitokunta


KORKEAKOSKEN SIIANKALASTUKSEN KALASTUSSÄÄNTÖ

 1. Tämä sääntö koskee kalastusta siiankalastusluvalla.
 2. Kalastaja saa käyttää kerrallaan vain yhtä vapaa lupaa kohden.
 3. Yhdellä siiankalastusluvalla saa ottaa enintään viisi (5) siikaa tai kirjolohta. Siiankalastuslupa päättyy, kun kalastaja on ottanut luvan oikeuttaman määrän kaloja.
 4. Siikaongella saaliiksi saatu lohi, taimen tai muualta kuin suusta tarttunut kala on vapautettava välittömästi ja laskettava takaisin jokeen vaikka se olisi vahingoittunutkin.
 5. Kalastus tapahtuu ainoastaan sille merkityillä alueilla laiturilla (vapatelineet). Siikalitka on heitettävä suoraan poikkivirtaan, niin ettei se häiritse tai sotke jo vedessä olevia siimoja. Kalastus on ns. pohjaongintaa, jossa kalastuksessa käytettävän painon on pysyttävä pohjassa paikoillaan.
 6. Siikalitkan heittäminen siiankalastusalueen ulkopuolelle on kiellettyä.
 7. Kalastuksessa käytettävien koukkujen ja tapsien määrää ei ole rajoitettu. Koukkukokona saa kuitenkin olla enintään nro 6:n koukku.
 8. Syötin laatua ei ole määrätty, joten myös elävän syötin käyttö on sallittua, mutta erilaisten ns. syöttilaatikoiden (feederien) käyttö on kiellettyä.
 9. Siiankalastajat ovat velvollisia ilmoittamaan saalistietonsa alueen saalispäiväkirjaan.
 10. Siiankalastuksen aloitus- ja päättymisajankohdat ja siiankalastukseen varatut alueet päättää Kalastusyhtymän hoitokunta vuosittain erikseen.Tämä siiankalastussääntö on voimassa toistaiseksi.

KORKEAKOSKENALUSEN KALASTUSYHTYMÄ
Hoitokunta


Korkeakosken venekalastusalueen erityisehdot

 1. Korkeakosken venekalastusalueella saa kalastaa kiintiöidyillä yksityisillä veneillä sekä
  vuokraveneillä. Luvallisia yksityisveneitä on kolmenlaisia. Punaisella ja sinisellä
  tarralla varustetuissa veneissä kaikilla veneissä olevilla on voimassa oleva
  kalastuslupa. Keltaisella tarralla varustetuissa veneissä ja vuokraveneissä tulee
  jokaisella veneessä olijalla olla voimassa oleva Siikakosken kalastuslupa.
 2. Kalastus tapahtuu soutamalla pääasiassa alavirtaan perä edellä. Mikäli yksikin
  venekunta kalastaa alavirtaan, tulee muiden kalastaa samalla tavoin sekaannuksien
  välttämiseksi. Heittäminen rannalta ja veneestä on kiellettyä.
 3.  Kalastusalue on jaettu ”pooleihin”. Poolirajat on esitetty oheisessa kalastuskartassa.
  Jokainen vene vuorollaan kalastaa poolin läpi sopivin venevälein. Älä mene laskua
  suorittavan veneen alapuolelle ilman asianomaisen lupaa. Ota muut kalastajat
  huomioon, älä jää paikoillesi ”hinkkaamaan” tiettyä paikkaa, jos yläpuolellasi on toinen
  vene suorittamassa laskua.
 4. Jos venekunta saa vuorollaan poolista kalan, voivat he jatkaa kalastusta poolin
  loppuun säilyttäen normaalin välin seuraavana tulevaan veneeseen.
 5. Moottorin käyttö kalastustilanteessa on kielletty.
 6. Kalastustilanteessa saa käyttää 4 vapaa / vene.
 7. Kalastaja on velvollinen väistämään muuta veneliikennettä. Samoin hän on vastuussa
  muulle veneliikenteelle aiheuttamistaan vahingoista.
 8. Rannalle nouseminen on sallittua vain kaupungin esittämille taukopaikoille.
 9. Mikäli edellä mainitut veneet miehistöineen tavataan kalastamasta jokialueilla, jotka
  eivät kuulu kalastusalueeseen tai rikkovat muuten näitä sääntöjä, menettävät he
  kalastusoikeutensa välittömästi.
 10. Vuokraveneillä ja ”keltaisen tarran yksityisveneillä” kalastavat noudattavat
  Siikakosken säännön saaliskiintiöitä seuraavasti:
  • 6 tunnin mittainen kalastuslupa 1 lohi/taimen ja 1 kirjolohi
  • 24 tunnin mittainen kalastuslupalupa 1 lohi/taimen ja 2 kirjolohta
  • Viikkolupa 3 lohta/taimenta ja 2 kirjolohta/vrk
  • Vuosilupa 3 lohta/taimenta/vuosi ja 2 kirjolohta/vrk
  • Muilla kaloilla ei ole saaliskiintiötä. HUOM. Vain rasvaeväleikatun lohen tai
  taimenen ottaminen saaliiksi on sallittua. Kalastusoikeus päättyy siinä
  vaiheessa kun kalastaja on ottanut luvan oikeuttaman määrän kaloja.Punaisen ja sinisen tarran yksityisveneillä kalastavilla saaliskiintiö on venekohtainen,
  2 rasvaeväleikattua lohta/-taimenta + 2 kirjolohta vuorokaudessa. Muilla lajeilla ei ole
  kiintiötä.
 11. Alamitat: rasvaeväleikattu lohi 60 cm, rasvaeväleikattu taimen 50 cm, harjus 40 cm,
  kuha 45 cm. Alamittaisen kalan hallussapito johtaa kalastusoikeuden välittömään
  menettämiseen ja kalastuskieltoon.
 12. Kalastus on sallittua ympäri vuoden, kuitenkin siten, että 1.10. – 31.5. välisenä aikana
  tulee kaikki lohet ja kutuasuiset taimenet vapauttaa välittömästi ja
  vahingoittumattomina takaisin jokeen. Kirkkaan rasvaeväleikatun nousutaimenen saa
  ottaa saaliiksi myös ajalla 1.10.-31.5.Talvikon (lohi / taimen) tappaminen on kiellettyä
  koko kalastuskauden ajan.
 13. Kunnarinsuora, Alhonojasta soutualueen yläpäähän, on varattu koko lokakuun ajan
  Kotkan kaupungin hyväksymille kalastusmatkailuyrityksille.
 14. Veneiden jälleenvuokraaminen on ehdottomasti kiellettyä ilman kaupungin lupaa.
 15. Yksityisveneluvan luovuttaminen toisen nimiin on kiellettyä.
 16. Tarpeettoman häiriön aiheuttaminen yksityisille rannoille on kiellettyä.
 17. Kotkan kaupunki voi myöntää kalastusmatkailuyrityksille lupia siiankalastukseen
  erikseen kaupungin kanssa sovittaville alueilla. Siiankalastus on sallittua ainoastaan
  kalastusmatkailuyrittäjien toimesta heidän asiakkailleen.

Auta parantamaan Kymijoen lohen ja taimenen luonnonlisääntymistä – vapauta rasvaevällinen luonnonkala

 1. Lohikalojen luontainen lisääntyminen on kalakannan hyvinvoinnille ehdoton edellytys. Istuttamalla aikaansaadut kalakannat laitostuvat pikku hiljaa ja istukkaiden vastustuskyky tauteja ja poikkeuksellisia olosuhteita vastaan heikkenee oleellisesti. Luonnonvalinnan läpikäynyt kala on vastustuskykyisempi kuin istutettu poikanen. Lisäksi se osaa varoa saalistajia paremmin, jonka takia se tuottaa saalista monin verroin istukasta paremmin. Luonnonpoikanen myös käyttäytyy eri tavalla kuin istukas. Sillä on voimakkaampi halu pyrkiä synnyinjokeensa kudulle, jonne se saapuu keskimäärin paria viikkoa aikaisemmin kuin istutettu kala. Tällöin se on myöskin lyhyemmän ajan meripyynnin kohteena.
 2. Kymijoessa on havaittu ilahduttavasti lohen ja taimenen luontaista lisääntymistä kaikilla vapailla koskialueilla. Poikastiheydet ovat paikoitellen olleet huomattavan suuria, mutta silti edelleen löytyy alueita, joissa poikastuotanto voisi olla vielä parempi. Jotta koskista saataisiin mahdollisimman hyvä poikastuotto, on emokalojen määrällä huomattava vaikutus. ”Pyydä ja päästä” kalastusmenetelmällä saamme kutualueille enemmän lohen ja taimenen kutupareja ja tulevaisuudessa paremman luontaisesti lisääntyvän lohi- ja taimenkannan. Tämän takia kaikki luonnonkalat tulee laskea takaisin kaikilla Kymijoen alajuoksun kalastusalueilla. Poikkeuksen sääntöön tekee rasvaevällinen lohi, jonka ottaminen saaliiksi on kesäaikana luvallista Korkeakosken heittolaiturilla. Luonnonkalan erottaa istukkaasta rasvaevästä. Vuodesta 2009 lähtien on suurin osa istukaspoikasista rasvaeväleikattuja ja vuodesta 2012 lähtien kaikki. Mikäli saaliskalallasi on rasvaevä tallella, tulee se vapauttaa takaisin jokeen. Tämän lisäksi suosittelemme Kymijoella myös istukasperäisen saaliskalan takaisinlaskua, näin voimme omalta osaltamme vaikuttaa Kymijoen kalakannan luonnonlisääntymiseen.Elävän kalan käsittely ja takaisin laskeminen:
 3. Käytä haavin havaksena solmutonta tiheäsilmäistä havasta.
 4. Vältä kalan nostamista ja riiputtamista.
 5. Käsittele kalaa märillä käsillä ja irrota viehe mahdollisuuksien mukaan kalan ollessa vedessä.
 6. Vieheen tai perhon irrottamista helpottaa väkäsettömät koukut.
 7. Elvytä kalaa ennen kuin lasket sen takaisin. Eli pidä kalaa pyrstöstä ja vatsan alta kiinni, veden alla virran suuntaisena, pää ylävirtaan päin kunnes kala lähtee itse uimaan.
 8. Kalan väsytyksen tahallista pitkittämistä tulee välttää.
 9. Tällainen kala tulee päästää takaisin. vain pieni nysä. Tällaisen kalan voi ottaa saaliiksi.

  SIIKAKOSKEN KALASTUSSÄÄNTÖ

 1. Tämä kalastussääntö koskee Kymijoen alajuoksun vesialueita Langinkosken- ja Korkeakoskenhaarassa, jotka ovat Kotkan kaupungin toimesta järjestetty virkistyskalastuskäyttöön tai määrätty kalastuskieltoon. Kalastussääntö koostuu tästä pääsäännöstä sekä vesialuekohtaisista venekalastuksen erityisehdoista. Kalastus on mahdollista kaikille halukkaille tässä esitetyin ehdoin ja rajoituksin. Kalastussäännön rikkominen tai noudattamatta jättäminen tai kalastaminen kielletyllä alueella aiheuttaa kalastusoikeuden välittömän menettämisen alueella.
 2. Kalastustapa: Vapakalastusalueella kalastus on sallittua vain vapavälineillä. Pyydyksenä tulee olla joko perho tai uistin, jolla on selvä oma liike. Kalan tahallinen ulkopuolelta tartuttaminen on kiellettyä. Muualta kuin suusta tarttunut kala on laskettava takaisin jokeen. Onkiminen ja kaikenlaisten elävien ja keinotekoisten syöttien käyttö vieheen koukussa on kiellettyä.
 3. Heittopaino: Erillisen heittopainon käyttö on kiellettyä. Lusikkauistimen käyttö heittopainona on sallittua niin, että perhotapsi on lusikan jatkeena. Erillisen painotapsin käyttö on kiellettyä. Lusikkauistimella on oltava oma selvä uintiliike. Rajatapaukset tulkitaan heittopainoksi. Soudettaessa soutupainon käyttö on kuitenkin sallittua.
 4. Kalastusoikeus: Jokaisella kalastajalla on oltava voimassaoleva alueen kalastuslupa. Lupa on henkilökohtainen ja se on näytettävä pyydettäessä kalastuksenvalvojalle. Lisäksi kaikilla 18 – 64 -vuotiailla tulee olla mukana voimassaoleva valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisen osoittava tosite. Alle 15-vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi.
 5. Kalastusalueet: Langinkoskenhaaran kalastusalue alkaa Ruhavuolteen heittolaiturin yläpäästä ja jatkuu alavirtaan aina Langinkosken niskalle saakka. Alueeseen sisältyy rannaltakalastusalueita ja kaksi venekalastusaluetta. Korkeakoskenhaaran venekalastusalue alkaa Kunnarinsuoran yläpäässä ja päättyy jokisuussa. Kalastusalueet selviävät tarkemmin kartoista.
 6. Kalastusjärjestys rannalta: Siikakosken kalastuslupa oikeuttaa kalastamaan rannalta ja kahlaten oheiseen karttaan merkityllä Langinkoskenhaaran alueella. Kalastusta tulee kierrättää siten, ettei yksi kalastaja varaa samaa paikkaa enempää kuin 15 minuuttia, mikäli paikalle on pyrkimässä muita. Kalastuspaikan kierto etenee alavirtaan. Kahlaaminen on pääsääntöisesti sallittua vain joen keskiviivaan saakka. Siikakosken kalastusalueen ilmoitustaululla on esitetty tarkemmat kahluurajat. Korkeakoskenhaarassa rannalta kalastus on kiellettyä.
 7. Langinkoskenhaaran kalastusjaksot: Kalastus on kiellettyä 1.10. – 28.2. välisenä aikana, pois lukien Kotkan kaupungin erikseen hyväksymät järjestetyt ja ohjatut kalastustapahtumat. Näitä tapahtumia koskee erillinen kalastussääntö.
 8. Korkeakosken venekalastusalueen kalastusjaksot: Kalastus on sallittua ympäri vuoden, kuitenkin siten, että 1.10. – 31.5. välisenä aikana
  tulee kaikki lohet ja kutuasuiset taimenet vapauttaa välittömästi ja vahingoittumattomina takaisin jokeen. Kirkkaan rasvaeväleikatun nousutaimenen saa
  ottaa saaliiksi myös ajalla 1.10.-31.5. Talvikon (lohi / taimen) tappaminen on kiellettyä koko kalastuskauden ajan. Kunnarinsuora, Alhonojasta soutualueen yläpäähän, on varattu koko lokakuun ajan Kotkan kaupungin hyväksymille kalastusmatkailuyrityksille. 
 9. Venekalastus: Kalastus venettä apuna käyttäen on sallittua vain erikseen siihen varatuilla alueilla, joille vuokrataan veneitä. Venekalastuksessa tulee noudattaa tämän säännön lisäksi venekalastuksen erityisehtoja. Tattarinkosken venekalastusalueella voi käyttää myös omaa venettä, mutta sitä ei saa säilyttää alueella ilman maa-alueen omistajan myöntämää lupaa. Rannalta kalastavalla on etuoikeus kalastukseen.
 10. Perhokalastus: Ruhavuolteella ja sen yläpuolisella laiturilla kalastus on sallittua vain perinteisin perhokalastusvälinein. Alue on erotettu muusta kalastusalueesta merkkitauluin. Koivukosken Ykköspoolin ollessa kalastusmatkailuyrityksen käytössä heittolaiturin yläosa mustalta merkkilankulta ylävirtaan kuuluu Ykköspoolin alueeseen.
 11. Kalastajien etuoikeus: Rannalta kalastavalla on etuoikeus venekalastajaa nähden.
 12. Kosken vuokraus: Hinttulankoskea voivat yritykset ja kalastusseurat vuokrata omaan käyttöönsä. Vuokrauksen aikana muu kalastus kyseisellä alueella on kiellettyä. Vuokrauksesta ilmoitetaan kosken rannalla olevalla ilmoitustaululla sekä internetissä osoitteessa www.lohikeskuskotka.fi / kilpailut ja tapahtumat. Varaukset hoitaa Kotkan kaupunki.
 13. Liikuntarajoitteisten kalastus: Ruhavuolteen ja Siikakosken niskan välille on varattu kalastusalue, jossa liikuntarajoitteisella kalastajalla on etuoikeus kalastukseen.
 14. Saaliskiintiöt ja saalisilmoitus: Kalastaja on velvollinen ilmoittamaan saamansa saaliin internetissä: https://lohikeskuskotka.fi/saalisraportti. Myös takaisin lasketut mitantäyttävät kalat tulee merkitä saalispäiväkirjaan. Kalastuslupien saaliskiintiöt ovat kaikilla alueilla seuraavat:
  • 6 tunnin mittainen kalastuslupa 1 lohi/taimen ja 1 kirjolohi
  • 24 tunnin mittainen kalastuslupalupa 1 lohi/taimen ja 2 kirjolohta
  • Viikkolupa 3 lohta/taimenta ja 2 kirjolohta/vrk
  • Vuosilupa 3 lohta/taimenta/vuosi ja 2 kirjolohta/vrk
  • Muilla kaloilla ei ole saaliskiintiötä.
  HUOM! Vain rasvaeväleikatun lohen tai taimenen ottaminen saaliiksi on sallittua. Kalastusoikeus päättyy siinä vaiheessa kun kalastaja on ottanut luvan oikeuttaman määrän kaloja.
 15. Ajalliset rajoitukset: Korkeakoskenhaaran venekalastusalueella 1.9. – 31.5. välisenä aikana ja Langinkoskenhaarassa 1.9. – 30.9. sekä 1.3. – 31.5. välisenä aikana tulee kaikki lohet ja kutuasuiset taimenet vapauttaa välittömästi ja vahingoittumattomina takaisin jokeen. Talvikon (lohi / taimen) tappaminen on kiellettyä koko kalastuskauden ajan.
 16. Alamitat: Lohi 60 cm, taimen 60 cm, harjus 40 cm, kuha 42 cm. Alamittaisen kalan hallussapito johtaa kalastusoikeuden välittömään menettämiseen ja kalastuskieltoon.
 17. Omistajan oikeus: A. Ahlström Oy:n Karhulan tehtaiden metsästäjät ry:n jäsenillä on kalastusoikeus Statkraft Suomi Oy:n omistamilla vesialueilla.
 18. Valvonta: Vapakalastusalueen valvonnasta vastaavat Kotkan kaupungin kalastuksenvalvojat. Lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisilla on valvontaoikeus jokialueella.Kalastuskilpailut / tapahtumat / koskivaraukset
 19. Tapahtumista ja niille varatuista alueista ilmoitetaan erikseen internetissä osoitteessa https://lohikeskuskotka.fi/lupa-alueen-tiedotteet/ ja tapahtumat. Tapahtumien aikana muu kalastus on kiellettyä.
 20. Yleinen järjestys: Ympäristöön ei saa jättää roskia. Kunkin alueella kalastavan on huolehdittava osaltaan roskien poistamisesta luonnosta. Tulenteko on sallittu vain järjestetyillä tulentekopaikoilla (Ruhavuolteen laavu). Nuotion tekoon saa käyttää ainoastaan tarkoitukseen varattuja polttopuita. Leiriytyminen on sallittua ainoastaan tulentekopaikan yhteydessä olevalla laavulla. Ajoneuvot tulee pysäköidä merkityille paikoitusalueille.
 21. Kalastajien vastuut: Jokainen henkilö liikkuu ja kalastaa alueella omalla vastuullaan ja on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot.
 22. Tutustu kalastussääntöön ennen kalastuksen aloittamista. Sääntöjen rikkominen johtaa kalastusluvan menettämiseen ja määräaikaiseen kalastuskieltoon.

VENEKALASTUKSEN ERITYISEHDOT

Siikakosken venekalastusalueen erityisehdot

 1. Kalastus tapahtuu pääasiassa viehettä soutamalla.
 2. Vieheen heittäminen on sallittua, mikäli se ei aiheuta haittaa muulle kalastukselle. Vieheen heittäminen ankkuroidusta veneestä on kiellettyä.
 3. Moottorin käyttö on ehdottomasti kiellettyä.
 4. Muista kohtelias käytös. Ota muut kalastajat huomioon, älä estä muiden kalastusta – älä mene laskua suorittavan veneen alapuolelle tai rannalta kalastavan eteen ilman asianosaisen lupaa.
 5. Kalastustilanteessa saa veneessä käyttää maksimissaan 4 vapaa.
 6. Muilta osin noudatetaan Siikakosken kalastussääntöä.
 7. Tattarinkosken venekalastusalueen erityisehdot
 8. Kalastus tapahtuu pääasiassa viehettä soutamalla. Heittäminen ankkuroidusta veneestä on sallittua, mikäli se ei haittaa soutaen tapahtuvaa kalastusta.
 9. Moottorin käyttö kalastustilanteessa on ehdottomasti kiellettyä. Moottoria saa kuitenkin käyttää siirtymisessä paikasta toiseen.
 10. Kalastus on sallittua myös rannalta karttaan merkityillä alueilla, kuitenkin siten, että yksityisillä ranta-alueilla on liikkuminen kiellettyä.
 11. Muista kohtelias käytös. Älä mene laskua suorittavan veneen alapuolelle ilman asianosaisen lupaa.
 12. Kalastustilanteessa saa käyttää venettä kohden maksimissaan 4 vapaa.
 13. Kalastus on sallittua sekä vuokra- että yksityisveneillä. Yksityisveneiden säilyttämiseen kalastusalueen rannoilla tarvitaan ranta-alueen omistajan lupa.
 14. Muilta osin noudatetaan Siikakosken kalastussääntöä.

Lupa-alueiden kartat